Vilkår

Periode

 • Sommertid: Udlejning sker primært i hele uger og med skiftedag lørdag.
  • Lejemålet løber fra lørdag kl. 15.00 til den efterfølgende lørdag kl. 11.00
 • Vintertid: Udlejning kan være hele uger eller weekender, primært med skiftedag søndag.
  • Lejemålet for hele uger løber fra søndag kl. 15.00 til den efterfølgende søndag kl. 11.00.
  • Lejemålet for weekender løber til søndag kl. 14.00, hvis lejer selv gør rent.

Bestilling og betaling

 • Ved bestilling skal der indbetales et depositum på 1000 kr. inden 8 dage.
 • Bestillingen er først gyldig, når depositum er modtaget hos udlejeren.
 • Resten betales senest 4 uger før lejemålet begynder.
 • Betales depositum- og leje ikke senest 8 dage efter aftalt betalingsdato, kan udlejer ensidigt annullere lejekontrakten. I et sådant tilfælde tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.

Ved evt. afbestilling

 • Ved afbestilling senest 4 uger før lejemålets påbegyndelse mister lejer det betalte depositum, men får returneret det resterende beløb, såfremt det er indbetalt.
 • Ved afbestilling mindre end 4 uger før lejemålets påbegyndelse betales det fulde beløb, såfremt det ikke lykkes udlejer at få udlejet huset i den pågældende periode. Lykkes det udlejer at få udlejet huset, skal lejer kun betale i alt 50% af lejeprisen. Depositum returneres.
 • OBS: Vær opmærksom på at tegne afbudsforsikring hos jeres forsikringsselskab.

Generelle bestemmelser for lejemålet

 • Huset rummer sovepladser til 7 personer, som er det maksimale antal, der må bebo huset samtidig.
 • Lejer hæfter for alle skader, som måtte blive forårsaget på hus og inventar.
 • Reklamationer fra lejer kan kun anerkendes, såfremt disse er udlejer i hænde senest 5 dage efter påbegyndelse af lejemålet.
  • Lejer skal i tilfælde af reklamation kontakte udlejer via nedennævnte telefonnummer (eller e-mail adresse).
  • Ligeledes skal lejer give udlejer en rimelig frist til efterkommelse af reklamationen, samt bidrage til, at en forværring af evt. gener og skader minimeres.
 • Lejer forpligter sig til at efterlade huset mindst i samme stand som det modtages. Ved bestilling af slutrengøring skal huset afleveres i ryddeligt stand. Slutrengøring kan bestilles for 595 kr.

Brug af maritimt udstyr

 • Til huset hører forskelligt maritimt udstyr, som lejere må benytte på eget ansvar. Redningsveste forefindes og skal benyttes.

Forbrug

 • Lejer betaler for el og vand. Målere aflæses ved ankomst og afrejse. Afregning sker ved modregning i det indbetalte depositum.
 • Prisen for el er 2,50 kr./kWh og for vand 55 kr. pr. m3  
 • Hvis der forefindes tørt brænde må det frit benyttes.

Afregning af forbrug og tilbagebetaling af depositum mv.

 • Depositum udgør 1.000 kr. Ved aflevering af oplysninger om forbrug af el og vand returneres den overskydende del af det indbetalte depositum.
 • Lejers kontonummer sendes sammen med oplysninger om forbrug, hvorefter det resterende depositumbeløb overføres til lejers konto.